สบน. เร่งร่างกฎหมาย คุม อปท.ก่อหนี้

สบน. เร่งร่างกฎหมาย คุม อปท.ก่อหนี้ ห้ามกู้ใช้จ่ายประจำ แต่ให้ใช้เฉพาะลงทุน นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดทำร่างระเบียบการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อช่วยบริหารจัดการการก่อหนี้ของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากภาระหนี้ ซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน Continue reading “สบน. เร่งร่างกฎหมาย คุม อปท.ก่อหนี้”

ปราสาทเปือยน้อย

หากจะเอ่ยถึงปราสาทขอมโบราณอันเลืองชื่อ เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงจังหวัดในแถบสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ หรือนครราชสีมา เป็นลำดับแรก เนื่องด้วยจังหวัดเหล่านี้ต่างมีชื่อในเรื่องวัฒนธรรมโบราณของเขมร แต่จะมีใครรู้บ้างว่าในจังหวัดของแก่นก็มีปราสาทขอมในยุคโบราณที่น่าศึกษาค้นคว้าและเข้าไปเยี่ยมชมประสาทด้วยเช่นกัน Continue reading “ปราสาทเปือยน้อย”

อย. จัดยิ่งใหญ่ มหกรรม อย.น้อย ครบรอบ 15 ปี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดินหน้าจัดกิจกรรมบูรณาการให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโครงการ อย.น้อย ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง หวังลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในกลุ่มนักเรียน อย.น้อยและชุมชน
ปัญหาที่เกิดจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ยังคงคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ Continue reading “อย. จัดยิ่งใหญ่ มหกรรม อย.น้อย ครบรอบ 15 ปี”