กรมการขนส่งฯ สั่งตรวจเข้มรถรับ-ส่งนักเรียน

กรมการขนส่งทางบก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง รถรับ-ส่งนักเรียนทุกคัน ทุกพื้นที่ต้องปลอดภัย ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และผ่านการรับรองจากโรงเรียน พบการละเลยฝ่าฝืนลงโทษหนักทุกราย นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

ตรวจสอบความปลอดภัย และการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ และพนักงานขับรถ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ที่โดยสารมากับรถ “กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยสวัสดิภาพในการเดินทางของนักเรียน เนื่องจากอุบัติเหตุรถรับ-ส่งนักเรียนส่วนใหญ่ เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เช่น ผู้ประกอบการกับนำรถยนต์ส่วนบุคคล มารับจ้างรับส่งนักเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย ทั้งในด้านผู้ขับรถ สภาพรถและลักษณะรถ ตลอดจนพฤติกรรมการให้บริการ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันสร้างความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การให้บริการที่ดี และคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Recommended Reading